Lennart Gottlieb Bogens forside

GIERSING
Maler. Kritiker. Menneske.

- Information og anmeldelser


"Lennart Gottlieb vil andet og meget mere end blot beskrive og formidle en vigtig maler og hans værk og et imponerende forløb efter traditionelle principper. Der sættes spørgsmålstegn ved forestillingen om kunstnerpersonligheden, det sammenhængende livsværk, forholdet mellem naturen og det almenmenneskelige og i det hele taget ved en række forklaringer og fortielser vedrørende Giersing og hans kunst, der engang syntes indlysende rigtige. Og selve det at skrive Giersings historie bliver bogens eget emne, idet det vises og forklares, hvorledes Giersing i sit eget og omverdenens regi skabes som kunstner og som en helt i dansk kunsts historie. Bogens videnskabelige hensigt peger således i retning af et fornyet grundlag for kunst- og kunstnerhistorieskrivningen om modernismen.

Lennart Gottlieb (f. 1953 i Vejle) blev magister i kunsthistorie i 1980 og har siden 1984 været museumsansat. 1977 og 1981-86 underviste han ved Århus Universitet, hvor han også var forskningsrådsstipendiat. 1981-83 var han kunstkritiker ved Weekenavisen. Har har endvidere været medredaktør af det nordiske kunsttidsskrift "skisi" og har fra 1991 været formand for bestyrelsen for Den Selvejende Institution Weilbachs Kunstnerleksikon. Lennart Gottlieb har arrangeret et stort antal udstillinger og er forfatter og medredaktør af talrige artikler og museumspublikationer". (Fra bogens omslag)

Gottlieb, Lennart: GIERSING, Gyldendal, København 1995.

Bogen kan købes i alle landets boghandlere (395,-).


Anmeldelser